Maksude optimeerimine ning kulude kokkuhoid

maksude optimeerimine

maksude optimeerimine

Maksude optimeerimine

Maksude optimeerimine ei tähenda automaatselt maksupettust ning maksudest kõrvalehoidumist.

Väiksema maksukohustusega võimaluse valimine äriotsustel ei tähenda üheselt pettust – nii on otsustanud ka Riigikohus oma määrusega. Selle juures on siiski oluline küsimus, et tehtav tehing peab vastama ka oma vormistusel tema majanduslikule sisule.

Maksude planeerimine on oluline

Toetudes oma kogemustele erinevate klientidega oleme õppinud, et maksude planeerimisele tuleb läheneda põhjalikult. Selle juures on oluline tähele panna järgmisi asjaolusid:

1) maksustrateegia väljatöötamine ja elluviimine – iga ettevõte on unikaalne, seetõttu peab arvestama äritegevusest, omanikest ja muust tulenevat spetsiifikat

2) muutused – ükski strateegia ei sobi igavesti, seega tuleks maksuseaduste ja ettevõtte äritegevuse muutumisel ka maksustrateegia üle vaadata. Samuti võivad vajadused muutuda ka ärikeskkonnast tingitud mõjutuste tõttu (majanduslangus vms), uute ärivõimaluste tekkimisel jne. Strateegia, mis töötas vanadel tingimustel, võib uues situatsioonis põhjustada rahalist kahju.

3) Maksuseadused on maksuloojate pingutustest hoolimata alati mitmeti tõlgendatavad (sellest ka Maksuameti ja maksumaksjate vahelised kohtuasjad), seetõttu peaks alati arvestama maksude planeerimisel riskidega ja riskivalmidusega.

Kui tuua näiteid maksude planeerimise olulisusest meie klientidele, siis näiteks pääses üks meie klientidest olulisest rahalisest kahjust, sest planeerides grupisisest suurt müügitehingut kahe grupiettevõtte vahel, ei pööratud tähelepanu asjaolule, et müüja ettevõte oli käibemaksukohuslane, samas kui ostja pool ei olnud käibemaksukohuslaseks registreeritud. Tegemist oli notariaalselt kinnitatava tehinguga, mida hiljem muuta ei saa. Antud tehingu puhul oleks müüja pidanud lisama tehingule käibemaksu, mida ostja ei oleks saanud Maksuametilt tagasi küsida.

Maksunõustamine aitab kulusid kokku hoida

Samuti on tihti juhtunud, et ettevõtted maksavad teadmatusest makse topelt või jätavad maksud maksmata, sest nad lihtsalt ei teadnud maksukohustusest. Sellega aga kaasnevad hiljem trahvid ning viivised ja lõppkokkuvõttes on kulu palju suurem.

Igal juhul tuleb kindlasti kasuks konsulteerimine spetsialistiga, et olla kindel, et teadmatusest makse üleliia ei makstaks või siis ise optimeerides kogemata maksupetturiks ei satutaks.

Meie raamatupidamisteenuse hinna sees on ka suhtlemine Maksuametiga, juhul kui see osutub vajalikuks. Abi Maksuametiga suhtlemisel, ka kirja teel, saab meie käest ka eraldiseisva teenusena – loe meie teenustest siit. Võta ühendust!