Maksumäärad 2021.aastal

2021.aastal muutus vaid sotsiaalmaksu minimaalne kohustus

2020.aastal tõusid miinimumpalk ja tunnitasu alammäär ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär.

  • Miinimumpalk (kuutasu alammäär täistööajaga) – 584 eurot (2020.aastal 584 eurot)
  • Tunnitasu alammäär – 3,48 eurot (2020.aastal 3,48 eurot)
  • Tulumaksumäär jäi samaks – 20% (dividendide netoväljamakselt on see 20/80 ehk 25%), regulaarselt makstavatele dividendidele kehtib 14/86 määr aga füüsilisele isikule dividende välja makstes tuleb lisaks deklareerida 7%, seega sellest “soodusmäärast” saavad kasu vaid ettevõtted, mitte eraisikust omanikud. Keerulisem on lihtsalt nende TSD-l deklareerimine, sest et tulumaks tuleb deklareerida kahes osas.
  • Tulumaksuvaba miinimum – tulumaksuvaba määr on individuaalne ning sõltub isiku aastatuludest, mille hulka lähevad peale palga ka näiteks dividendid, kinnisvara v metsa müügist saadud tulu jne. Vaata lähemalt tulumaksuvaba tulu arvutamisest siit. (NB! Tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks peab olema väljamakse saajalt küsitud avaldus).
  • Sotsiaalmaksumäär – ei muutunud ja on endiselt 33% (2020.aastal 33%).
  • Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus tõusis 584 euroni (2020.aastal 540 eurot), mis teeb minimaalseks sotsiaalmaksu kohustuseks 192,72 eurot (2020.aastal 178,20 eurot) ühes kuus.
  • Kogumispensioni määr on 2% ja see pole muutunud. Kogumispensioni kinnipidamise kohustust ning töötaja kogumispensioni määra kontrolli siit: “Kogumispensioniga liitumise kontroll“. Sealt saad kontrollida ka pensioniikka jõudnud töötaja puhul kogumispensioni arvestamise lõpukuupäeva.
  • Töötuskindlustusmakse määrad ei muutunud ning on endiselt töötajale 1,6% (peetakse palgast kinni) ning tööandjale 0,8%. Kui töötaja jõuab vanaduspensioniikka (sündinud 1957.aastal või varem), siis lõpetatakse töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% kinnipidamine kuid tööandja peab endiselt 0,8% töötuskindlustusmakset edasi tasuma.
  • Päevaraha välislähetuses – 50 eurot. 50 eurot päevaraha võib maksuvabalt maksta lähetuse esimese 15 päeva eest, pikema lähetuse puhul on järgnevate päevade eest päevaraha suuruseks endiselt 32 eurot. Siin tuleb kindlasti tähele panna ka seda, et kui päevaraha ületab 50 eurot, siis tuleb rohkem makstud summad deklareerida nagu palk koos kõikide palgamaksudega (töötuskindlustus-, sotsiaal- ja kogumispensioni maksed).

Mida silmas pidada 2020.aasta detsembri töötasu maksmisel

2020.aasta detsembri eest palga tasumisel tuleb arvestada seda, et uued maksumäärad hakkavad kehtima 01.01.2021 alates tehtud väljamaksetele. See tähendab, et kui detsembri eest makstakse palk välja veel 2020 aasta sees, siis arvestatakse palgamaksud veel vanade määrade järgi aga 2021.a jaanuaris välja makstes juba uute määrade järgi. Näiteks kui töötaja saab miinimumpalka 540 eurot brutos, siis 2021.aasta jaanuaris detsembri eest palgamakset tehes kaotab töötaja ravikindlustuse, sest määr on juba tõusnud 584 euroni.

Euroopa Keskpanga intressimäär ja laenuintressid

Erisoodustuseks ei loeta laenu andmist töötajale või tema perele, mille tingimused vastavad turutingimustele. Erisoodustuseks ei loeta sellist laenu, mille intressimäär on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit.
Kui näiteks Euroopa Keskpanga intressimäär on 0,05%, siis maksukohustust ei teki, kui laenuintresside maksmisel võetakse aluseks vähemalt 0,1%-ne intressimäär. 2018.aasta alguse seisuga on intressimäär kukkus 0%, sel juhul võib laenu anda ka 0% laenuintressiga. Hetkel kehtivat intressimäära vaata siit.

NB! Osaühing ei tohi laenu anda oma osanikule (v.a. tütarettevõte samasse kontserni kuuluvale ettevõttele), juhatuse liikmele või isikule osaluse ostmiseks.

Kui sul on küsimusi maksumäärade kohta, siis võta meiega ühendust.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga