Palgaarvestus

Palgaarvestus raamatupidamisteenuse osana või eraldiseisva teenusena Teeme palgaarvestuse lihtsaks ja paneme sujuvalt toimima! Töötajate palgaarvestus peab olema tehtud korrektselt ja ka siis kui raamatupidaja haigestub või on puhkusel. Simply pakub palgaarvestusteenust ka siis kui sul on vaid üks töötaja hinnaga alates 5EUR kuus. Miks on parem palgaarvestus sisse osta? Maksumäärad muutuvad igal aastal, mõnikord isegi aasta jooksul, ning nendega on keeruline kursis püsida (vaata hetkel kehtivaid maksumäärasid siit) Kogumispensioni määr on individuaalne ja sõltub konkreetsest töötajast[…]

maksude optimeerimine

Maksude optimeerimine ning kulude kokkuhoid

Maksude optimeerimine Maksude optimeerimine ei tähenda automaatselt maksupettust ning maksudest kõrvalehoidumist. Väiksema maksukohustusega võimaluse valimine äriotsustel ei tähenda üheselt pettust – nii on otsustanud ka Riigikohus oma määrusega. Selle juures on siiski oluline küsimus, et tehtav tehing peab vastama ka oma vormistusel tema majanduslikule sisule. Maksude planeerimine on oluline Toetudes oma kogemustele erinevate klientidega oleme õppinud, et maksude planeerimisele tuleb läheneda põhjalikult. Selle juures on oluline tähele panna järgmisi asjaolusid: 1) maksustrateegia väljatöötamine ja elluviimine – iga ettevõte[…]