Erisoodustusmaks

erisoodustusmaks

Erisoodustusmaks – kuidas seda arvutada?

Maksuseaduste tõlgenduses on erisoodustus ettevõtte poolt töötajale üle antud mitterahalises vormis palk – tööandja poolt tehtud kulutus töötajale, kellele see üleantud vara on tõlgendatav nagu rahalises väärtuses hüve.

Erisoodustusmaks sisaldab endas tulumaksu ning sotsiaalmaksu. Sisuliselt on erisoodustuse maksustamine võrdsustatud palgaga, sest see ongi nagu asja või soodustusena üle antud palk.

Erisoodustuseks loetakse näiteks töötajale kontoris pakutavat kohvi, koolitusi, mis ei ole seotud töötaja ametikohaga, ettevõtte poolt kinni makstud elamispinna üüri, ettevõtte auto tasuta isiklikeks sõitudeks kasutada andmist jms. Vaata lähemalt, mida loetakse erisoodustuseks ja mida mitte artiklist “Erisoodustus – mis see on”.

Erisoodustusmaksu deklareerimine

Erisoodustusmaks deklareeritakse igakuiselt (järgneva kuu 10.ks kuupäevaks) TSD deklaratsiooni lisas 4. Samaks 10-ks kuupäevaks tuleb tasuda ka erisoodustuselt arvutatud tulu- ja sotsiaalmaks.

Maksuameti juhendi TSD deklaratsiooni lisa 4 (erisoodustuste lisa) täitmise kohta leiad siit.

Erisoodustusmaksu arvutamine

Erisoodustuse maksustamisel tuleb silmas pidada seda, et erisoodustusmaks arvutatakse käibemaksuga summalt. See tähendab, et käibemaksu ei tohi erisoodustuselt tagasi küsida.

Erisoodustused maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 % ning sotsiaalmaksuga määras 33%. See tähendab, et erisoodustuse maksustatav väärtus korrutatakse maksumääraga 20/80 ning leitakse erisoodustustelt tasutav tulumaks. Järgnevalt liidetakse erisoodustuse maksustatavale väärtusele arvutatud tulumaks ning saadud tulemus korrutatakse maksumääraga 33%, saades sotsiaalmaksu suuruse.

Tööandjalt (ettevõttelt) saadud erisoodustus ei kuulu töötaja maksustatava tulu hulka vastavalt TuMS § 12 lõikele 2 ning seega erisoodustustelt arvutatud tulu- ja sotsiaalmaksu ei isikustata. St et kuigi töötaja sai tööandjalt mitterahalises vormis kingi, mida maksustati sarnaselt palgale nii tulumaksu kui sotsiaalmaksuga, see ei kajastu töötaja tuludeklaratsioonis saadud tuluna.

Oletame, et ettevõte tegi töötajale jõulukingituse, mis maksis 83,33 eur + km 16,67 eur = 100 eurot.

Sellelt arvutatakse erisoodustusmaks järgnevalt:

1) tulumaks: 100*20/80%=25 eurot

2) erisoodustuse summa + tulumaks = nn brutosumma (või brutopalk kui see erisoodustus oleks olnud rahalises väärtuses), 100+25=125 eurot

3) sellelt brutosummalt sotsiaalmaks: 125*33%= 41.25 eurot

Riigile tuleb 100 euroselt erisoodustuselt lisaks maksta: 25 eurot tulumaksu ja 41.25 eurot sotsiaalmaksu, kokku on erisoodustusmaks 66.25 eurot.

Seega on iga 100 euro ulatuses töötajale erisoodustuse tegemisel vaja maksta riigile lisaks 66.25 eurot erisoodustusmaksu.

Kui juhtumisi oli erisoodustuse näol tegemist omatarbega – st töötajale anti kingituseks ettevõtte enda poolt toodetud kaupa, siis tuleb see käibedeklaratsioonis deklareerida käibena (omatarbena) ning maksta veel lisaks käibemaks 16,67 eurot.

Erisoodustusmaksu kalkulaatori leiad siit.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga