Tegeliku kasusaaja määramine Äriregistris

30.oktoobriks 2018 tuleb tegelike kasusaajate andmed esitada kõikidel äriühingutel (osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing), sihtasutustel ja mittetulundusühingutel (va korteri- ja hooneühistud). Füüsilisest isikust ettevõtjatel (FIE) antud andmete esitamise kohustust ei ole.

Tegeliku kasusaaja andmete esitamata jätmise, andmete muutumisest teatamata jätmise või teadlikult valeandmete esitamise eest on ette nähtud karistus rahatrahvi näol. Selleks on kuni 300 trahviühikut füüsilise isiku puhul ja kuni 32 000 eurot juriidilise isiku puhul. Trahvida küll lubatakse alles 1.jaanuarist 2019, isegi kui 30.oktoobriks jäid andmed esitamata.

Tegeliku kasusaaja määramine Äriregistris

Tegeliku kasusaaja määramine Äriregistris on väga lihtne – selleks tuleb juhatuse liikmel siseneda ID-kaardiga Äriregistri ettevõtjaportaali.

Avalehel on näha juhatuse liikmega seotud ettevõtete nimekiri ja nende taga värviliselt märge – !Tegelikud kasusaajad määramata.

Vajuta sellele hoiatuskirjale ning avaneb nimekiri inimestega, kes võiksid Äriregistri arvates olla tegelikud kasusaajad. Tavalise OÜ puhul on selleks osanik. Osanike taga on nupuke “Lisa”, seda vajutades lisatakse osanik tegelikuks kasusaajaks.

Sellega ongi tegelik kasusaaja määratud.

Keda loetakse tegelikuks kasusaajaks?

Tegelik kasusaaja on alati füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omandab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse – ehk siis lühidalt see isik, kes teeb ettevõttes tegelikke otsuseid ja kes teenib sellest kasu. Tavaliselt on selleks üle 25% hääli omav osanik (või emaettevõtte osanik). Mõnikord juhtub ka nii, et tegelik kasusaaja on end varjanud näiteks lepingu abil, mille puhul on näiliselt osanikuks näiteks advokaadibüroo, kellega on tegelikul omanikul leping, et osad kuuluvad tegelikkuses talle.

Lähemalt erinevate keerulisemate variantide puhul kasusaaja leidmisel (näiteks sihtasutused jne) leiab Äriregistri juhendist.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga