12. veebruar 2016

Maksunõustamine ja konsultatsioonid

Maksunõustamine

Maksunõustamine

Simply Accounting pakub maksunõustamist ja konsultatsioone nii raamatupidamisteenuse osana kui eraldiseisva teenusena. Maksud on iga ettevõtte tegevuse loomulik osa, seetõttu on maksunõustamine maksude planeerimisel abiks.

Maksuseadused muutuvad tihti ja mugavam on konsulteerida maksukonsultandiga, et olla kursis maksuseadustega. Samuti tuleks alati ette mõelda, sest tänane tehing võib hiljem kaasa tuua maksukohustuse.

Meie konsultandid nõustavad teid järgmistel teemadel:

  • Tulumaks – sh maksuriskide vältimine, maksude planeerimine (milline ettevõtlusvorm, ettevõtete struktuur, tehingu vorm, juhtkonna motiveerimisviis jne valida kulude vähendamiseks), erisooduste maksustamise alane nõustamine, maksustamine varade müümisel ja ostmisel
  • Käibemaks – nõustamine käibemaksu osas, ettevõtte praeguse maksupoliitika ülevaatamine ja maksuriskide tuvastamine, samuti igasugune abi Maksuametiga suhtlemisel – deklaratsioonide koostamine, käibemaksukohuslasena registreerimise abi, käibemaksutagastuse vormistamine, maksurevisjoni korral abi Maksuametiga suhtlemisel
  • Siirdehinnad – siirdehindade dokumentatsiooninõuded muutuvad järjest rangemaks – abistame teid siirdehindade dokumentatsiooni koostamisel ja ajakohastamisel ning grupisiseste lepingute ülevaatamisel. Tuvastame maksuriskid.
  • Töötasud & erisoodustused – hindame maksuriske, vaatame üle tehingute vormistamise, erinevad kompensatsioonid (töölähetused, autode kasutus, spordikompensatsioon jne).

Kui tahad kindlust maksuasjadest, siis võta meiega kohe ühendust!

Ettevõtte asutamine

Simply Accounting pakub igakülgset abi ettevõtte asutamisel. Aitame valida sobiva ettevõtlusvormi ning abistame ettevõtte loomisel. Vajadusel asutame või likvideerime ettevõtte kliendi nimel.

e-Residentsus välisettevõtjatele

Alates 2014. aasta detsembrist on välismaalastel võimalik taotleda endale Eesti e-residendi digitaalset isikutunnistust alalise Eesti elukohata. Digitaalne isikutunnistus (digi-ID) võimaldab Eesti ID-kaardiga sarnase kiipkaardiga kasutada internetis Eesti avalikke- ja erateenuseid ning anda digitaalallkirju dokumentidele.

E-residendi digi-ID on Eesti ID-kaardiga sarnane kiipkaart, mis on kasutatav üksnes digitaalses keskkonnas isiku tuvastamiseks ja digitaalallkirja andmiseks. Kiipkaardile kantud sertifikaatide toel on võimalik elektroonilises keskkonnas oma isikut tuvastada ja digitaalallkirja anda. Kuna dokument ei ole kasutatav visuaalseks isiku tuvastamiseks ega reisimiseks, ei kanta sellele ka dokumendi kasutaja fotot.

E-residentsus on kasulik Eestis tegutsevatele ettevõtjatele, välistöötajatele, ettevõtete juhtorganite liikmetele või Eesti ettevõtetes osalust omavatele inimestele elektrooniliseks isikutuvastuseks ja e-teenustele ligipääsuks. E-residendile digi-ID väljaandmise eesmärk on soodustada Eesti majanduskasvu, luues võimaluse kasutada Eesti e-teenuseid turvalisel moel. Seni on mitteresidendil mõnedele e-teenustele ligipääs võimalik olnud pankade pin-kalkulaatorite abil ja ilma digitaalallkirja andmise võimaluseta. Koheselt on seaduse jõustumisel e-residentidel võimalik inglise keeles kasutada digitaalallkirja DigiDoc tarkvara abil, Eesti äriregistrit ja eesti.ee riigiportaali asjaajamiseks.

This post is also available in: English