2019 maksumäärad

2019 maksumäärad

Maksumäärad jäid samaks, muutub miinimumpalk

2019.aastal tõusid miinimumpalk ja tunnitasu alammäär ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär.

 • Miinimumpalk (kuutasu alammäär täistööajaga) – 540 eurot (2018.aastal 500 eurot)
 • Tunnitasu alammäär – 3,21 eurot (2018.aastal 2,97 eurot)
 • Tulumaksumäär jäi samaks – 20% (dividendide netoväljamakselt on see 20/80 ehk 25%), teatud juhtudel saab rakendada 14% määra (vt allpool).
 • Tulumaksuvaba miinimum – tulumaksuvaba määr on individuaalne ning sõltub isiku aastatuludest, mille hulka lähevad peale palga ka näiteks dividendid, kinnisvara v metsa müügist saadud tulu jne. Vaata lähemalt tulumaksuvaba tulu arvutamisest siit. (NB! Tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks peab olema väljamakse saajalt küsitud avaldus).
 • Sotsiaalmaksumäär – jääb samaks 33% (2018.aastal 33%).
 • Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus tõusis 500 euroni (2018.aastal 470 eurot), mis teeb minimaalseks sotsiaalmaksu kohustuseks 165 eurot (2018.aastal 155,10 eurot) ühes kuus.
 • Kogumispensioni määr on 2% ja see pole muutunud. Kogumispensioni kinnipidamise kohustust ning töötaja kogumispensioni määra kontrolli siit: “Kogumispensioniga liitumise kontroll“. Sealt saad kontrollida ka pensioniikka jõudnud töötaja puhul kogumispensioni arvestamise lõpukuupäeva.
 • Töötuskindlustusmakse määrad ei muutunud ning on endiselt töötajale 1,6% (peetakse palgast kinni) ning tööandjale 0,8%. Kui töötaja jõuab vanaduspensioniikka (sündinud 1955.aastal või varem), siis lõpetatakse töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% kinnipidamine kuid tööandja peab endiselt 0,8% töötuskindlustusmakset edasi tasuma.
 • Päevaraha välislähetuses – 50 eurot. 50 eurot päevaraha võib maksuvabalt maksta lähetuse esimese 15 päeva eest, pikema lähetuse puhul on järgnevate päevade eest päevaraha suuruseks endiselt 32 eurot. Siin tuleb kindlasti tähele panna ka seda, et kui päevaraha ületab 50 eurot, siis tuleb rohkem makstud summad deklareerida nagu palk koos kõikide palgamaksudega (töötuskindlustus-, sotsiaal- ja kogumispensioni maksed).

Mida silmas pidada 2018.aasta detsembri töötasu maksmisel

2018.aasta detsembri eest palga tasumisel tuleb arvestada seda, et uued maksumäärad hakkavad kehtima 01.01.2019 alates tehtud väljamaksetele. See tähendab, et kui detsembri eest makstakse palk välja veel 2018 aasta sees, siis arvestatakse palgamaksud veel vanade määrade järgi aga 2019.a jaanuaris välja makstes juba uute määrade järgi.

Muud muudatused seadustes 2019 aastal

 1. Muutub maksukorralduse seadus ning maksuvõlga saab Maksuamet sisse nõuda nii juhatuse liikmelt, tegevjuhilt kui ka tegelikult juhilt, kes on oma tegevusega tekitanud ettevõttele maksuvõla.
 2. Ettevõtte elektronposti aadressi muutmiseks ei pea enam tasuma riigilõivu ning see muudetakse aastaaruande alusel äriregistris automaatselt.
 3. Alates 1.1.2019 tuleb töötamise registrisse kanda ka iga töötaja tööaja määr (kas töötab täiskohaga v vähem) ning alates 1.6.2019 ka ametikoht ja töötamise aadress.
 4. Regulaarsetele dividendile rakendub 14% tulumaksumäär (s.o 1/3 v vähem 2018.aastal juriidistele isikutele jaotatud dividendidest). Madalam dividendimäär rakendub vaid juriidilistele isikutele ning füüsilistele isikutele jaotatud dividendide korral madalamat määra rakendada ei saa.

Euroopa Keskpanga intressimäär ja laenuintressid

Erisoodustuseks ei loeta laenu andmist töötajale või tema perele, mille tingimused vastavad turutingimustele. Erisoodustuseks ei loeta sellist laenu, mille intressimäär on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit.
Kui näiteks Euroopa Keskpanga intressimäär on 0,05%, siis maksukohustust ei teki, kui laenuintresside maksmisel võetakse aluseks vähemalt 0,1%-ne intressimäär. 2018.aasta alguse seisuga on intressimäär kukkus 0%, sel juhul võib laenu anda ka 0% laenuintressiga. Hetkel kehtivat intressimäära vaata siit.

NB! Osaühing ei tohi laenu anda oma osanikule (v.a. tütarettevõte samasse kontserni kuuluvale ettevõttele), juhatuse liikmele või isikule osaluse ostmiseks.

Kui sul on küsimusi maksumäärade kohta, siis võta meiega ühendust.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga