16. detsember 2016

Ärinõustamine

strateegia

Ettevõtete nõustamine strateegia, tulemuslikkuse, äriprotsesside ja kasvu vallas

Meie nõustamisteenused keskenduvad sellistele olulistele valdkondadele nagu strateegia, turundus, finantsaruandlus, tulemuslikkuse suurendamine, teenuste disain ning ettevõtte kasv. Need küsimused pole ainult suurettevõtete pärusmaa, vaid oluline ka väike- ja keskmistele ettevõtetele, et äris mitte ainult ellu jääda, vaid ka kasvada.

Strateegia

Costas Markides, London Business School Strateegilise juhtimise professor, on öelnud, et strateegia on valikute tegemise kunst. Strateegiata ei saa ükski ettevõte ega ettevõtja. Küsimus on – kuidas teha õigeid valikuid?

Mida me teeme?

Koostöös kliendiga aitame määratleda töötava strateegiamudeli:

 • Tasakaalus finantsstrateegia – rahavoogude planeerimine, et ei tekiks rahalisi auke ning ettevõtte rahastusstruktuur (laenud ja omakapital), mis oleks ühtaegu paindlik ja kasvu toetav
 • Inspireeriv visioon ja motiveerivad eesmärgid – ettevõtte visioon – kellele, miks, kuidas – mis inspireeriks töötajaid ning juhte; motiveerivad finantseesmärgid (juhtimismõõdikud); strateegia kommunikeerimine töötajatele, kes on strateegia edasikandjad ettevõttes
 • Äriprotsesside juhtimine – ettevõtte protsesside kaardistamine, mis selgitavad, kuidas asjad töötavad, kes vastutab; struktuur, mis toetab eesmärkide saavutamist
 • Müük ja turundus – 1) pakkuda õiget teenust õigele kliendile läbi kliendianalüüsi ja vajaduste välja selgitamise 2) teenusportfelli analüüs, et pakkuda optimaalset valikut teenuseid väikseima kuluga 3) klienditeeninduse parandamine läbi keskendumise klientide ning töötajate vajadustele; regulaarne teenusportfelli üle vaatamise protsess, et muutuva turuga kaasas käia

Kliendistrateegia ja turundus

Kliendid on ettevõtte kasvu alus. Kombineerides turuanalüüsi ja praktilised lahendused aitame me leida kindlad alused kasvuks.

Mida me teeme?

 • Müügieelise e. USP (Unique Selling Proposition) defineerimine, kliendianalüüs, konkurentide analüüs ning USP kasutamine müügipakkumistes ja reklaamikanalites
 • Soovitussüsteemi rakendamine – praeguste ja endiste klientide motiveerimine soovituste andmiseks uutele klientidele ning läbi selle kliendibaasi kasvatamine
 • Kliendikogemuse parandamine – nn “tüüpkliendi” välja selgitamine ja tema vajaduste ning soovide kaardistamine
 • Turundustegevuse optimeerimine – olemasoleva turundustegevuse analüüs, selle optimeerimine ja parimate turunduskanalite määramine, kliendi tagasiside, USP rakendamine turundustegevuses, müügimaterjalides, müügimeeskonna suhtluses jne
 • Müügijärgne tegevus – suhtlus olemasolevate ja endiste klientidega, samuti potentsiaalsete klientidega kontakti hoidmiseks; klienditeeninduse parandamine
 • Hinnastamine – optimaalse müügihinna määramine.

Finantsaruandlus

Ettevõtte efektiivseks juhtimiseks vajavad juhid piisavat juhtimisinfot. Selleks võivad olla erinevad juhtimismõõdikud, eelarve, rahavoogude planeerimine vm. Kui tunned, et tahad paremini kulusid kontrolli all hoida, raha jääb mõnikord puudu või vajad müügimeeskonnale mõõdetavaid ja samas motiveerivaid eesmärke, siis saame sind aidata.

Mida me teeme?

 • Eelarvete koostamine
 • Rahavoogude planeerimine
 • Kulude analüüs ning jälgimine
 • Juhtimismõõdikute välja töötamine jne.

Ettevõtte kasvu audit

Ettevõtte kasvu audit on informatiivne vahend ettevõtte praeguse turupositsiooni selgitamisel ning kasvupotentsiaali ja tulevikueesmärkide saavutamise võimaluste määramisel.

Mida me teeme?

Ettevõtte kasvu auditi tulemuseks on põhjalik raport järgmistel teemadel:

 • Müügistrateegia koostamine (USP, kliendianalüüs, turunduseesmärgid)
 • Koolitusvajadused eesmärkide saavutamiseks
 • Äriprotsesside (müük, klienditeenindus, turundus, finantsid) überkujundamise vajadus maksimaalse potentsiaali rakendamiseks
 • Teenuste disain ja vajadus muutusteks
 • Konkreetsete tegevuste määratlemine, et saavutada: 1) suurem positiivsete müügipakkumiste hulk; 2) müügi kasv kliendi kohta; 3) kliendilojaalsus.

Tahad ise midagi ettevõtte käibe kasvatamiseks ära teha? Loe meie artiklit “6 viisi käibe kasvatamiseks“.

 

This post is also available in: English