MAJANDUSAASTA ARUANNE TULEB ESITADA IGAL ETTEVÕTJAL

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõikidele ettevõtjatele, ka neile, kel majandustegevust ei toimunud. Majandusaasta aruanne on vajalik esitada ka juba seetõttu, et esitamata jätmisel kaasnevad trahvid juhatuse liikmetele ning Äriregistril on õigus ka ettevõte registrist kustutada.

Kui oled raamatupidamise ise ära teinud ja vajad vaid abi, et majandusaasta aruanne Äriregistri süsteemi sisestada, siis meie raamatupidajad saavad sind abistada. Samuti saad abi muude aastaaruande lisade koostamisel, näiteks kui rahavoogude aruanne ei lähe kokku või Äriregistri süsteem annab veateateid.

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE TULEB ESITADA 30.JUUNIKS!

KASUTA SOODUSPAKKUMIST!

Majandusaasta aruanne vaid ühe päevaga ning 50 euroga kätte!

Hind sisaldab majandusaasta aruande koostamist ettevõttele, kelle aasta tehingud mahuvad ühele A4 pangaväljavõttele ning kes pole käibemaksukohustuslane. Kui mahud on suuremad, siis küsi täpsemat pakkumist!

 

 

Pole ikka veel kindel? Kirjuta info@simply.ee või helista 6021 219!

 

Majandusaasta aruanne - kuidas koostada?

Majandusaasta aruanne on peale statistikaaruandeid ainuke kohustuslik aruanne kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele. Majandusaasta aruande peab esitama Äriregistrile hiljemalt 6 kuud peale majandusaasta lõppu (kuna enamikul ettevõtjatest kattub majandusaasta kalendriaastaga, siis on selleks 30.juuni) ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile. Aastaaruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne peab kajastama õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ning lisadest. Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse eesti keeles ja kasutatavaks vääringuks peab olema euro.

01.01.2016 hakkas kehtima uus raamatupidamise seadus, mis lihtsustas mikro- ning väikeettevõtjate aruandlust. Alates 2016.aastaaruandest pääsevad mikroettevõtjad rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ning tegevusaruande koostamisest. Vaata lähemalt siit.

Bilanss ja kasumiaruanne

Bilanss kajastab majandusaasta lõpu kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Kasumiaruanne on tulude ja kulude aruanne ning kajastab ettevõtte aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit).

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne kajastab ettevõtte aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha ekvivalentide laekumisi ning väljamakseid).

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitali muutuste aruandes tuleb välja tuua aruandeperioodil toimunud muutused ettevõtte omakapitalis, näiteks aruandeaasta kasum, dividendimaksed, osakapitali suurendamine jne.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisade hulk aastaaruandes sõltub ettevõtte eripärast, kuid kindlasti peab aruandele lisama selgituse arvestuspõhimõtete kohta ning lisa tööjõukulude ja seotud osapoolte kohta.

Majandusaasta aruanne - esitamine Äriregistrile

Majandusaasta aruanne tuleb esitada äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Aruande saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.

MAJANDUSAASTA ARUANDE HIND

Aastaaruande koostamine pole iseenesest keeruline, kuid kui eelistad pigem keskenduda oma põhitegevusele ning mitte muretseda kas ikka kõik sai õigesti sisestatud, siis Simply Accounting võtab selle töö enda kanda.

 

Hind on soodne – kui sinu ettevõtte ühe aasta tehingute arv pangakonto väljavõttel mahub ühele A4 lehele, on aastaaruande Äriregistris koostamise hind 60 EUR+km. Kui oled raamatupidamise ise ära teinud aga vajad vaid abi majandusaasta aruande sisestamisel Äriregistri süsteemi, rakendub miinimumhind 50 EUR + km.

 

 

"Iseloomustaksin raamatupidamisteenust sõnadega - kiire, asjalik ning soodne. Vajasime abi vaid aastaaruande koostamisel ning majandusaasta aruanne oli Äriregistrile esitatud juba samal päeval! Soovitan teenust ka teistele."

 

Iigor Kukkur, tegevjuht, Scantonic OÜ

MIDA VEEL PEAKS SILMAS PIDAMA?

Oluline info raamatupidamisaruande koostajale

AUDITEERIMISE PIIRMÄÄRAD

Majandusaasta aruandele tuleb lisada ka audiitori järeldusotsus, kui ettevõtte näitajad ületavad seaduses ettenähtud piirmäärasid, milleks on (vähemalt 2 näitajat üle piirmäära):

  • müügitulu üle 1 000 000 euro
  • varad bilansipäeva seisuga üle 500 000 euro
  • keskmine töötajate arv 15 inimest v rohkem

Auditeerimine on kohustuslik ka siis kui vähemalt 1 näitaja on üle alltoodud piirmäärade:

  • müügitulu üle 3 000 000 euro
  • varad bilansipäeva seisuga üle 1 500 000 euro
  • keskmine töötajate arv 45 inimest v enam.
RAHAVOOGUDE ARUANNE EI KLAPI

Rahavoogude aruannet võib koostada kaudsel ja otsesel meetodil. Kui aga just raamatupidamisprogramm ei anna otsesel meetodil koostatud rahavoogude aruannet raportina, peab selle koostama kaudsel meetodil.

Samas ka kaudse meetodi kasutamisel peab investeerimis- ning finantseerimistegevuse rahavood otseselt kajastama (tegelikud raha liikumised). Kaudse meetodi puhul alustatakse tekkepõhiselt kajastatud ärikasumist või -kahjumist ning asutakse seda korrigeerima: kasumist või kahjumist kõrvaldatakse mitterahaliste kulude ja tulude mõju (näiteks põhivara amortisatsioon, sest selle puhul raha ei liikunud).

Rahavood kokku peavad klappima rahajäägi muutusega bilansis. Lisaks on oluline ka jälgida, et kõik tehingud, mille puhul raha tegelikult ei liikunud (näiteks põhivara ost kapitalirendiga jne), saaksid välja elimineeritud.

Kui rahavood ei taha kuidagi kokku minna, saad abi meilt. Lihtsamal ettevõttel saab rahavoogude aruanne tehtud 1 tunniga, mis teeb tasuks 30 eurot + km.

 

MIKRO- JA VÄIKEETTEVÕTJAD SAAVAD KOOSTADA LIHTSUSTATUD AASTAARUANDE

Alates 2016.aasta aastaaruandest on mikro- ja väikeettevõtjatel võimalus koostada lihtsustatud aastaaruanne, kus infot ei pea nii palju välja tooma.

Mikroettevõtja

Mikroettevõtja on selline osaühing, mis vastab järgnevatele tingimustele:

  • Varad kokku kuni 175 000 eurot
  • Müügitulu ehk käive aruandeaastal mitte rohkem kui 50 000 eurot
  • Kohustused ei tohi olla suuremad kui omakapital
  • Osaühingul võib olla 1 osanik, kes on samal ajal ka juhatuse liige.

Kui mõni neist tingimustest on täitmata, siis peab koostama väikeettevõtja aastaaruande.

VAATA KUIDAS KOOSTADA MIKROETTEVÕTTE AASTAARUANNET