11. veebruar 2016

Juhtimisarvestus & finantsanalüüs

juhtimisarvestus

Juhtimisarvestus

Juhtimisarvestus on vajalik ettevõtte juhtkonnale igapäevaste juhtimisotsuste tegemiseks. Juhtimisarvestus erineb tavapärasest aruandlusest selle poolest, et ta on suunatud mitte välistarbijale (näiteks Maksuamet, pangad), vaid sisemiseks kasutamiseks. Juhtimisraportid võivad sisaldada infot lisaks raamatupidamisele ka turundus-, personali-, müügi- ning tootmisosakonnast.

Juhtimisarvestus võib lisaks ajaloolisele infole (näiteks eelmise kuu v aasta käive) endas hõlmata ka tuleviku prognoose, näiteks rahavoogude planeerimine, eeldatav eelarve täitmine arvestades tegelikke tulemusi ja eelolevate kuude eelarvet (forecast), finantsväliseid andmeid töötajate individuaalsete tulemuste hindamiseks (näiteks uute pakkumiste arv, erinevate toodete arv ostjate tellimustes, ostjate arvete laekumine mügiesindajate kaupa jne).

Juhtimisarvestus ja -aruandlus on oma olemuselt väga individuaalne ning ettevõtte tegevusalast sõltuv, et hinnata ettevõtte tegevuse tulemust võrreldes konkurentidega, ettevõtte erinevate osakondade edukust või individuaalsete töötajate efektiivsust.

Juhtimisarvestuse eesmärgiks on:

  • anda informatsiooni juhtimisotsuste tegemiseks
  • abistada juhtkonda ettevõtte tegevuse juhtimisel ja kontrollimisel
  • võimaldada mõõta ettevõtte ja individuaalsete töötajate tegevuse edukust ning selle läbi motiveerida töötajaid
  • hinnata ettevõtte tegevuse tulemuslikkust võrreldes konkurentidega.

Meie kogenud töötajad saavad teid abistada juhtimisaruandluse ja -mõõdikute väljatöötamisel, mis vastaksid just teie organisatsiooni vajadustele. Meie konsultantidel on varasem kogemus rahvusvahelistes organisatsioonides ning me oleme kursis hetke juhtimisarvestuse trendidega.

 

Finantsanalüüs

Meie eesmärgiks on aidata ettevõtetel paremini analüüsida tulemusi ning majanduslikku olukorda ning seeläbi teha paremaid juhtimisotsuseid. Meie finantsanalüüsi teenused pakuvad selleks taustinformatsiooni, mis hõlmab endas nii kasumlikkuse, efektiivsuse, likviidsuse ning konkurentsivõime hindamist.

Meie poolt koostatud finantsanalüüsi raportid on koostatud vastavalt teie vajadustele ning sisaldavad endas:

  • taustinfot kapitali investeerimis- või laenuotsuse tegemiseks
  • kasumlikkuse mõõtmine – nii ettevõttes tervikuna kui ettevõtte erinevate osakondade või tootmisliinide kaupa (mille põhjal võib näiteks otsustada mõne kahjumliku valdkonna v osakonna sulgemise)
  • võrdlus konkurentidega ja ettevõtte positsioon ja eelised/ohud võrreldes konkurentidega
  • finantstulemuste hindamine ning trendijoonte määratlemine paremaks tulevikutulemuste planeerimiseks
  • maksejõulisuse analüüs ning valdkondade määratlemine läbi mille saab seda parandada.

Finantsanalüüsi lisateenusena pakume väike- ja keskmistele ettevõtetele ka nn finantsjuhi või kontrolleri renditeenust. See tähendab, et ettevõte, kellel ei ole majanduslikult mõttekas finantsjuhti palgata, saab ajutiselt teatud projektide läbiviimiseks kasutada meie konsultandi teenust. See sobib näiteks kui on vaja ühekordselt analüüsida kasumlikkuse suurendamise võimalusi, koostada aastaeelarvet või näiteks soovite, et finantsjuhi kogemusega konsultant osaleks kord kuus teie juhtimiskoosolekul.

Meie teenused on paindlikud ning teie vajadustest lähtuvad, küsi pakkumist!

 

This post is also available in: English