16. november 2016

Palgaarvestus

palgaarvestus

Palgaarvestus raamatupidamisteenuse osana või eraldiseisva teenusena

Teeme palgaarvestuse lihtsaks ja paneme sujuvalt toimima! Töötajate palgaarvestus peab olema tehtud korrektselt ja ka siis kui raamatupidaja haigestub või on puhkusel. Simply pakub palgaarvestusteenust ka siis kui sul on vaid üks töötaja hinnaga alates 5EUR kuus.

Miks on parem palgaarvestus sisse osta?

 • Maksumäärad muutuvad igal aastal, mõnikord isegi aasta jooksul, ning nendega on keeruline kursis püsida (vaata hetkel kehtivaid maksumäärasid siit)
 • Kogumispensioni määr on individuaalne ja sõltub konkreetsest töötajast – seda tuleb iga töötaja puhul eraldi kontrollida
 • Uus valitsus kavatseb sisse viia tulumaksuvaba miinimumi, mis sõltub töötaja palga suurusest. See muudab palgaarvestuse keerulisemaks, sest peab jälgima palga suurust. See on eriti oluline muutuva palgaga (näiteks müügiboonustega) töötajate puhul
 • Tulumaksuvaba miinimumi võetakse arvesse vaid ühe tööandja juures ja töötaja avalduse olemasolul
 • Pensioniealise ning puudega töötajate puhul kehtivad teistsugused maksumäärad kui tavatöötaja puhul
 • Lisaks palgaarvestusele tuleb meeles pidada ka töötajate registrisse kannete tegemist (lisaks tavapärasele töölepingu alguskuupäevale ja lõppemisele tuleb kajastada ka peatumine, näiteks lapsehoolduspuhkusele mineku puhul)
 • Palkade maksustamine sõltub väljamakse kuust – jälgime makseid nii, et kõik maksud oleks õiges perioodis makstud
 • Kogenud palgaarvestusspetsialistid on seadustega kursis ning saate kindel olla palgaarvestuse õigsuses.

Palgaarvestus Simply Accountingust

Meie palgaarvestusteenus tähendab rohkemat kui lihtsalt igakuine palkade arvutamine. Pakume palgaarvestuses täislahendusi, kus lisaks palgaarvestusele nõustame ka maksude, tööseadusandluse ja personaliga seotud küsimustes ning aitame koostada töölepinguid.

Koostöö meiega annab teie käsutusse spetsialistid, kellel on pikaajaline palgaarvestuse kogemus. Pakume teile sobivaid lahendusi nii alustava väikeettevõtte kui ka suure firma palkade arvestamisel. Vajadusel aitame koostada ka lähetusaruandeid ning kuluaruandeid. Palgaarvestuses kasutame tarkvara Merit Palk. Meie palgaarvestajatel on erialane haridus ja nad osalevad regulaarselt koolitustel ning on kursis seadusemuudatustega.

Meie teenused

 • Palgaarvestus (töötasude, boonuste, puhkusetasude, haigusrahade, lõpparvete ning kinnipidamiste arvestus, kogumispensioni maksete deklareerimine)
 • Igakuine palgaarvestuskoond ettevõttele
 • Esitame palgaarvestuse kohta palgalipiku töötajatele ning välisele infotarbijale (nt statistikaametile).
 • Suhtleme haigekassa ja sotsiaalkindlustusametiga.
 • Koostame vajalikud aruanded (palgaaruanded, palgalipikud, TSD aruanded maksu- ja tolliametile, palgastatistika aruanded).
 • Palgaarvestust peame tarkvaraprogrammis Merit Palk, vajadusel oleme aga valmis kasutama ka teie palgaarvestusprogrammi.
 • Lähetus- ja kuluaruannete koostamine.
 • Nõustamine tööseadusandluse alal, töölepingute koostamine ja lõpetamine.
 • Hind alates 5 EUR kuus!