Tulumaks ja maksuvaba tulu 2018 – 10 asja, mida pead kindlasti teadma

maksuvaba tulu

 

Tulumaksuseaduses on mitmeid muudatusi oodata, millega peaks arvestama juba 2017 aasta sees. Loe altpoolt, mida on vaja kindlasti maksumuudatuste kohta teada.

1. Maksuvaba tulu jääb 0-500 eur vahele

 

Kui 2017 aastal on kõigil maksuvaba tulu (tulu, mille eest ei pea tulumaksu maksma) võrdselt 180 eurot, siis 2018 aastast sõltub selle suurus sissetulekust. Kui kõik tulud (palk, preemia, üüritulu, dividend jms) jäävad ühe kuu kohta alla 1200 euro, siis on 500 eurot sellest maksuvaba.

Kui tulu on suurem kui 2100 eurot kuus, siis ei saa üldse maksuvaba tulu maha arvestada, ning kui tulu jääb 1201-2099 euro vahele, on maharvatav maksuvaba tuluosa astmeline, vähenedes järjest 500lt 0ni.

 

Konkreetse maksuvaba tulu suuruse saad arvutada valemiga: 500-0,55556*(sinu tulu-1200).

MAKSUVABA TULU SAAD ARVUTADA KA KALKULAATORIGA.

 

Miks sellele on oluline juba nüüd mõelda? Sest et kui varem kehtis kõigile üks kindel 180 eurot kuus maksuvaba tulu, siis nüüd pead suutma juba aasta algul kõik oma aastatulud ette planeerida, et teha tööandjale õige suurusega tulumaksuvaba tulu avaldus.

 

Kui näiteks arvad aasta algul, et tulu jääb alla 1200 euroni kuus ja tööandja arvestab jooksvalt maksimaalset 500 eurost maksuvaba tulu, ning siis selgub detsembris, et teenisid ootamatult lisaraha, mis muudab kuutulu 2100 euroni või suuremaks, pead tuludeklaratsioonis juurde maksma 1200 eurot!

 

2. Mis loetakse aastatulu sisse

 

 • Palk
 • Preemia
 • Pension
 • Dividend
 • Töövõtu lepingu alusel saadud tulu
 • Üüri- ja renditulu
 • Ettevõtlustulu sh näiteks e-poodide kaudu vara müük
 • Vanemahüvitis
 • Haigusrahad
 • Mitmesuguse vara müük, näiteks metsa v kinnisvara, mis pole olnud püsiv elukoht
 • Maksustatav stipendium
 • Linna v valla poolt makstud sünnitoetused jm

NB! Lisaks investeeringutest saadud tuludele peab nüüd arvestama ka näiteks hoiustelt saadud intressiga, mis arvestatakse aastatulu sisse!

 

3. Mis ei lähe aastatulu arvestusse

 

 • Kasutatud isiklike asjade müük
 • Sotsiaalministeeriumi poolt makstavad toetused – lapsetoetus, peretoetus, toimetulekutoetus
 • Maksuvaba stipendium
 • Kinnisvara müük, mis oli püsivaks elukohaks
 • Elatis
 • Kingitused
 • Erisoodustused
 • Lähetuse päevaraha
 • Töövõimetoetus jne.

 

4. Maksuvaba tuluga arvestatakse küll kuupõhiselt aga ümberarvestus tehakse tuludeklaratsioonis aastapõhiselt

 

St et maksuvaba tulu arvestamisel peab tööandja arvestama ühes kuus tehtud maksetega. Näiteks kui töötaja igakuine tulu jääb küll alla 1200 euro ning töötajal on avaldus 500 euro maksuvaba tulu mahaarvamiseks, siis võib juhtuda, et näiteks töötaja soovib puhkusetasu saada enne puhkust kätte ning nii eelneva kuu palgamakse kui ka puhkusetasu makstakse samal kuul. Selle tõttu võib ühel kuul tulud ületada 2*1200=2400 eurot ning maksuvaba tuluga ei saa sel kuul üldse arvestada.

Hoolimata igakuiste tulude kõikumisest tehakse igal juhul ümberarvestus tolle aasta tuludeklaratsioonis ning kõik arvestamata jäänud või rohkem maha arvestatud maksuvaba tulu summad võetakse ümberarvestusel arvesse.

 

5. Maksuvaba tulu avaldus

 

Maksuvaba tulu arvestamiseks peab igaüks esitama tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile avalduse, kus tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja:

 • arvestaks maksuvaba tuluga
 • ei arvestaks maksuvaba tuluga
 • arvestaks maksuvaba tuluga mingi konkreetse, 500 eurost väiksema summaga.

 

NB! Maksuvaba tulu saab maha arvestada alati vaid 1 maksja – kas tööandja v keegi muu!

 

6. Automaatne hoiatussüsteem TSD esitamisel annab teada, kui töötajal on aastatulu määr ületatud ning antud maksuvaba tulu määra ei saa enam kasutada.

 

Antud juhul pole Maksuameti selgitustest aru saada, kas TSD võtab arvesse ka teiste isikute poolt makstud tasud – sel juhul saab tööandja teada, kui suured on töötaja mujalt saadavad tulud, mida töötaja ei pruugi tahta tööandjale paljastada.

 

7. Lisaks on tulumaksuseadusesse sisse viidud veel maksukoormust mõjutavaid muudatusi

 

 • Kaovad pensioni ja tööõnnetushüvitiste maksuvaba tulu piirmäärad
 • Kaob madalapalgaliste maksutagastus
 • Eluasemelaenu intresse saab tulust maha arvata vaid 300 euro ulatuses aastas
 • Lisandub pangahoiuse intresside maksustamine
 • Kaob abikaasade ühisdeklaratsiooni esitamise võimalus

 

NB! Eluaseme intresside piirmäär 300 eurot hakkab kehtima juba 2017 aasta tulude arvestamisel!

 

8. Kes kõige enam kaotab?

 

 1. Üle 1200 euro teenivad inimesed peavad maksma igakuiselt 36 eurot enam.
 2. Töötavad pensionärid, kellel kaob nii pensioni piirmäär pluss kui nende pension+palk+ muud tulud on üle 1200 euro, ei saa nad ka rakendada 500 eurost maksuvabastust
 3. Abielupaarid, kus ainult üks abikaasadest käib tööl (kuna koos ühisdeklaratsiooni esitada ei saa ning seega tulu mitteteeniva poole maksuvabastus läheb kaotsi)
 4. Kodulaenu võtnud inimesed, kelle intressid ületavad oluliselt üle 300 euro aastas (kes on peamiselt noored pered, kelle laenusumma on veel suur)

 

9. Mida saad kohe teha?

 

Tööandjana nõusta töötajaid, et nad teeks õiged otsused maksuvaba tulu arvestamisel!

Metsamüügid ning dividendi maksmised tee ära 2017 aasta sees, k.a. detsembris!

 

10. Kokkuvõtteks

 

Arvuta hoolikalt üle oma tulud ning tee avaldus tööandjale vm juba 2017 aasta sees. Kui sa pole kindel oma tuludes, siis pigem tee avaldus, et maksuvabastust ei arvestataks – parem on hiljem tulumaksu tagasi saada, mitte saada järgmise aasta juunis ebameeldiva üllatuse osaliseks.

Tutvu ka Maksuameti tutvustavate videotega, kus nad on püüdnud valitsuse segaselt ning kiirustades koostatud maksumuudatused võimalikult lihtsalt lahti selgitada.

 

18 thoughts on “Tulumaks ja maksuvaba tulu 2018 – 10 asja, mida pead kindlasti teadma

 • Tere!
  Kuidas mõista seda näidet. Kas ootamatut lisaraha teeniti ainult detsembris või terve aasta, kõik 12 kuud? Mina loen näitest välja, et lisaraha puudutab ainult detsembrikuud, siis deklareerides ei teki ju 1200 eurost tagasimakse kohustust.
  Terve aasta ei ole loogiline saada ootamatut lisaraha, siis peaks avalduses maksuvaba tulu
  suurust muutma.
  NÄIDE PUNKTIS 1:
  Kui näiteks arvad aasta algul, et tulu jääb alla 1200 euroni kuus ja tööandja arvestab jooksvalt maksimaalset 500 eurost maksuvaba tulu, ning siis selgub detsembris, et teenisid ootamatult lisaraha, mis muudab kuutulu 2100 euroni või suuremaks, pead tuludeklaratsioonis juurde maksma 1200 eurot!

  • Antud näite puhul saadi ootamatu lisaraha detsembris – raamatupidaja on arvestanud 500 eurose tulumaksuvaba tuluga ning selle lisatulu tõttu, mis tõstab aastatulu üle 25200 euro, tuleb inimesel tuludeklaratsioonis ümberarvutus ning kõik nö “valesti” maksmata jäänud tulumaks tuleb eraisiku tuludeklaratsioonis tagasi maksta. Aga see võib juhtuda ka nii, et inimene teenib lisaraha mujalt, müüb päranduseks saadud korteri vms. Jooksvalt nagu oleks TSD-des alla 1200 eurost palka saades ja täisulatuses maksuvabastust küsides kõik õige – aasta lõpus aga tuleb tagasiarvestus.

 • Tänud töötavalt pensionärilt.
  Enne hoiustelt teenitu maksustamiseks oleks vajalik olnud kehtestada pankadele miinimum intressimäär.Teadaolevalt on kasumlike pankade hoiuste intress 0.Kas tõesti Rahandusministeerium ja Eesti Pank jne kellel on kohustus kodanikku kaitsta ilmse ülekohtu eest lubavad minna inimeste kirsturaha kallale,mis on maksutsükli juba läbinud.Investeeringud olid varemgi maksustatud.Ülim nahhaalsus.

 • Kuidas arvestada dividende ja ühisrahastusest saadavaid intresse, kas neto- või brutosumma hulka?
  Et kui töötasu on näiteks 1500 eurot (bruto) ja ühes kuus saan intresse/dividene 100 euro väärtuses, siis tulu mõistes peaksin arvutused tegema 1600 euro kohta?

  • Tere! Palk arvestatakse brutosummas, Eestist saadud dividendid aga kätte saadud (konkreetselt laekunud) summas. Ehk siis jah, 1600 on siis tulu.

  • Ei, alles siis kui kinnistu müüakse, tuleb müügihinnalt maksta tulumaks ning siis arvestatakse ka see tulu täissummas saadud tulu hulka.

 • Tere!

  Kuna metsamüük läheb aastatulu sisse, siis palun tulumaksu kahte arvutusnäidet – millised mahaarvamised ja millal laekunud brutotulust tehakse?
  Algandmed oleksid mõlema näite puhul sarnased – inimene ei tööta ja tema ainus sissetulek 2018.aastal on metsamüügist laekuv summa.
  1. Metsamüügist laekuv summa on 25 000 eurot.
  2. Metsamüügist laekuv summa on 10 000 eurot.

  Ette tänades
  Evi

 • Tere!
  Minu igakuine maksustatav tulu jääb alla 1200 euro. Kui ma saan k.a juunis palgamakse ja puhkusetasu ühes kuus, mis ületab 1200 eurot, siis kas ma:
  a) võin juunikuus teha avalduse vähem kui 500 euro maksuvaba tulu mahaarvamiseks
  b) pean terveks aastaks tegema avalduse vähem kui 500 euro maksuvaba tulu mahaarvamiseks?
  Aitäh!

 • Tere! Kui mu töötasu on kuus 600-700 eurot, olen tööandja juures teinud avalduse 500eurse maksuvaba tulule ja kui ma saan ka töövõimetuspensioni 175eurot kuus, kas ma pean ka pensioniametile tegema avalduse maksuvaba tulule?

  • Tere Eha, ainult ühes kohas saab maksuvaba tulu kasutada, aga hea oleks pensioniametit teavitada, et kasutate maksuvaba tulu juba mujal. Sel juhul pensioniamet arvestab 0 maksuvaba tuluga.

 • Olen vanaduspensionär, aastaid 88. Elan tütre juures, kes on töötav pensionär. Püüan talle maksta oma ülalpidamise eest mingit hüvitist. Õigemini seda osa pensionist, mis ravimite muretsemisest üle jääb. Kas on seda teha mõistlikum pangaülekandega või sularahas. Kui pangaülekandega siis kas sellelt summalt mis laekub tütre arvele tuleb tal maksta tulumaks kui oma pensionile saadavast lisatulust. Minu vanaduspensionilt on tulumaks juba kinni peetud.

  • Tere, Sellelt makselt ei tule tulumaksu, sest pereliikmed võivad ikka omavahel ülekandeid teha.

 • Tere. Olen põhitöökohas 0,6 kohaga ja maksan tulumaksu 471.- pealt. Teises töökohas maksan maksud n.ö. esimeselt teenutud eurolt. Ja uus tulumaksuseadus neid kokku liita ei luba. Kas saan mingisuguse kompensatsiooni tuludeklaratsiooniga 2019.aastal selle eest, et mul jääb kasutamata maksusoodustus uue tulumaksu seadusega?
  Tänan vastuse eest.

  • Jah, muidugi, tuludeklaratsioonis tehakse kõikide saadud tulude ja tulumaksuvaba miinimumi ümberarvutus ning kõik, mis jäi saamata, saab tagasi. Või siis tuleb mõnel juurde maksta kui liiga suurt maksuvabastust on kasutatud.

 • Tere.Kas pean maksma tulumaksu suvila-aiamaja müügist, mille ostsin 10a. tagasi 600000 kr eest ja müün 15000euroga? Aitäh vastuse eest.

  • Ei pea, sest tulumaksu makstakse ainult müügi- ja ostuhinna vahest aga 600 000kr jagatuna 15,6466-ga, et kroonid eurodesse teisendada, on suurem kui saadav 15000 eurot.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga