Kuhu kadus raha?

raha

Miks kasum ei võrdu rahaga pangakontol

Iga ettevõtte juhi või omaniku eesmärgiks on teenida kasumit. Seetõttu kasumiaruandes on puhaskasum peamine number mida vaadata. Kui aga seejärel võtta ette bilanss või avada pangakonto, võib selguda, et raha jääk pangas polegi nii suur kui kasumi suurusest loota võis.

See tekitab paljudes firmaomanikes ja juhtides küsimuse – Kuidas saab mul olla nii suure kasumi juures pangakontol nii vähe raha? Kas midagi on raamatupidamises valesti?

Et aru saada kuhu raha on läinud, tuleb esmalt mõista kasumi ja rahavoogude erinevust.

Kasum vs raha

Kasum

Puhaskasum on viimane rida kasumiaruandes ning on sisuliselt tulude ja kulude vahe. See on käive e. müük miinus kõik kulud. Kasum on oluline, sest näitab ettevõtte võimet pikaajaliselt ellu jääda.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on aga ettevõtte pangakontol (või kassas) oleva sularaha liikumise aruanne – kui rahavood on positiivsed, siis ettevõtte pangakontole tuli rohkem raha sisse kui sealt välja maksti.

Ehk siis :

Kasum = Tulud (käive) miinus kulud

Rahavood = raha sissetulek pangakontole miinus väljaminek pangakontolt

Kuhu siis ikkagi raha kadus?

Põhimõtteliselt tuleb kadunud raha probleem raamatupidamise eripärast. Nimelt lähtutakse raamatupidamises tekkepõhisuse printsiibist ning kõik ettevõtted peavad oma raamatupidamist ja aruandlust korraldama tekkepõhiselt. Ainult FIE-d võivad valida ka kassapõhise raamatupidamise.

Tekkepõhine tähendab seda, et tulu müügist (või kulu ostuarvest) kajastatakse kasumiaruandes sel hetkel, kui müügiarve on ostjale väljastatud. Ostja aga tavaliselt ju selle arve eest samal hetkel ei tasu. Seega raha pangakontole ei teki. Sellest ka erinevus kasumi ja rahajäägi vahel.

Kassapõhise arvestuse puhul kajastatakse tulu sel hetkel kui raha pangakontole laekus. Kassapõhine arvestus aga ei võimalda ülevaadet laekumata arvetest ning ei näita õiget tulemit.

Kuidas kadunud raha üles leida?

Suure kasumi ja samal ajal väikese rahajäägi probleemil on tavaliselt konkreetsed põhjused ning bilanssi lähemalt vaadates võib need lihtsasti üles leida.

Järgnevalt on toodud 5 peamist põhjust, miks rahavood pole oodatult positiivsed:

1. Laojääk on suurenenud

Ettevõte on suurendanud oma laojääki – vaata laosaldot perioodi (näiteks aasta v kuu) alguses ja lõpus. Kui lõppjääk on oluliselt suurem kui perioodi algul laovarude all olnud summa, siis see tähendab, et kuigi kasum oli suur, osteti teenitud raha eest lattu tooteid juurde, mis aga on veel maha müümata – seega kasumit nendelt ei ole veel teenitud.

2. Ostjate maksetähtajad on pikenenud

Teine põhjus vähenenud rahavoogudeks on see, kui ostjatele pakutakse pikemaid maksetähtaegu või siis ei tegeleta ostjatelt laekumata arvete sissenõudmisega, mis võib viia selleni, et ostjad lõpuks teenuste või toodete eest ei maksagi.

Seega on arve väljastamisel võetud tulu juba kasumiaruandes arvesse aga reaalselt see tulu ei pruugi olla veel pangakontole laekunud. Selleks vaata bilansis rida Ostjatelt laekumata arved ning kontrolli, et lõppsaldo poleks algsaldoga võrreldes suurenenud.

Vaata kuidas ostjate arvete laekumist tulemuslikumalt juhtida.

3. Investeeringute suurenemine

Kolmas põhjus vähenenud rahavoogudeks on erinevad investeeringud, mis ei ole kulu kasumiaruande mõistes ja seega seal ei kajastu. Näiteks ostab pagaritöökoda köögisisustuse või autovedusid pakkuv ettevõte veoauto. Neid kulutusi ei loeta kuluks ja need ei kajastu kasumiaruandes, vaid hoopis jäävad bilanssi üles kui ettevõtte vara. Kasumiaruandesse kantakse nende varade kulum pikema aja jooksul, näiteks kui köögitehnika maksis ostes 5000 eurot ning seda saab kasutada 10 aastat enne kui see on lõplikult vananenud, siis igal aastal kantakse kuluks 5000/10=500 eurot. Pangakontolt aga läheb nende ostusumma kohe täissummas maha.

Samuti lähevad siia alla ka teistele antud laenud, mis ei ole kulu aga pangakontolt võetakse miinusega maha.

4. Saadud laenude tasumine

Neljas põhjus vähenenud rahavoogudeks võib olla saadud laenude tagasimaksed. Kasumiaruandes kajastub kuluna vaid laenuintress, põhisumma tasumine aga mitte. Seega kui tasud laenumakseid, siis hoolimata kasumist ei pruugi pangakontole raha jääda.

5. Ettemaksed kulude eest

Mõnikord võib negatiivsete rahavoogude põhjuseks olla ka ettemaksed hankijatele kulude eest, mis veel kasumiaruandes ei kajastu. Arvet pole võib-olla saadudki aga raha on pangakontolt välja läinud. Selleks vaata üle bilansis Hankijatele tasumata arvete rida ning kui saldo perioodi lõpus on oluliselt algsaldost väiksem, siis oled hakanud hankijatele kiiremini maksma või teinud ettemakseid ning see mõjutab rahajääki.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga