Uue valitsusliidu maksumuudatused 2017 ja 2018

valitsusliidu maksumuudatused

Uue valitsusliidu (Keskerakond, SDE ja IRL) poolt planeeritavad maksumuudatused võrreldes eelmise valitsusliiduga

Novembris 2016 võimule tulnud uus valitsusliit on maksumaksjaid üllatanud ka mitmete maksumuudatustega. Enamiku neist muudatustest kavatsetakse sisse viia küll alles 1.jaanuar 2018 v.a. majutusteenuste käibemaksu kasvu ja sotsiaalmaksu alanemise tühistamise, mistõttu jäävad need 2017.aastal samasuguseks kui 2016 aastal.

Majutusteenuste käibemaks ja sotsiaalmaks

Majutusteenuse käibemaksu tõusu 9%-lt 14%-ni 1.1.2017 kavatseb uus valitsusliit tühistada ning jätta 9%-ni. Samuti on plaan tühistada sotsiaalmaksu alanemine 33%-lt 32,5%-ni.

Ettevõtte tulumaks

Regulaarselt dividende maksvate ettevõtete tulumaksumäär langeb 20%-lt 14%-le, kuid seda vaid juhul, kui dividende makstakse teisele ettevõttele (NB! eraisikule dividende makstes jääb tulumaks endiselt 20% juurde). Eesmärgiks on motiveerida kasumite jaotamist ja muuta äriühingute kasumitele kohalduv tulumaksumäär atraktiivsemaks kui seda on Lätis või Leedus kehtiv tulumaksumäär (15%). Regulaarselt maksmine on plaanis lahendada nii, et ettevõte maksab 3 aastat dividende 20% tulumaksuga ning seejärel neljandal aastal tulumaksu makstes langeb see 14%-ni. Tõenäoliselt see pole aga ettevõtetele eriti motiveeriv ja ei too Eestisse lisainvesteeringuid.

Eesti tütarfirma poolt emaettevõttele või muule grupiettevõttele antud laene maksustamise mõttest on valitsus loobunud. Selle asemel kehtestati täiendav tõendamiskohustus kontsernisisestele laenudele. Nimelt lasub ettevõttel maksuhalduri nõudel 30-päevase etteteatamistähtajaga kohustus tõendada laenunõude tagasimaksmise võimet ning kavatsust. Samas juhendeid selle kohta esitatud pole ning ilmselt Maksuamet kas väljastab vastavad juhendid tulevikus või kujunevad need välja kohtupraktika käigus.

Finantsasutuste maksustamine

Kehtestatakse finantsasutustele nn pangalõiv, mille abil loodetakse koguda perioodi 2018-2020 igal aastal 28 miljonit eurot. Pangalõivu suuruseks saab 0,04-0,4% varade mahult.

Firmaautode erisoodustuse maksustamine

Erisoodustust hakatakse 2018 aastal deklareerima kilovati põhiselt ning on kohustus teavitada Maanteeametit 100% ametisõitudeks kasutatavast sõidukist, selle kohta vaata lähemalt siit.

2017.aastal kehtivat autode erisoodustuse maksustamist vaata siit.

Eraisiku tulumaks ja tulumaksuvaba miinimum

Tulumaksumäär füüsilise isiku tulule jääb samaks – 20% ja maksuvaba miinimum ühes kuus tõstetakse 500 eurole (mis väheneb palga kasvades). Seega muudetakse maksuvaba tulu astmeliseks. Selle tulemusena suureneb madalat- ja keskmist palka saavate inimeste netosissetulek. Keskmisest palgast enam teenivate inimeste maksuvaba tulu hakkab sujuvalt vähenema ja 2100 eurost suurema sissetuleku puhul ei saa enam maksuvaba tulu arvesse võtta. Madalamat kui 500 eurost brutopalka kuus teenivatel inimestel läheb see vähemteenitud osa kaotsi.

Kokkuvõttes muudab see palgaarvestuse keeruliseks, sest muutuvate palkade puhul peab jälgima muutuvat tulumaksumiinimumi. Tekib ka küsimus, mis saab siis kui näiteks töötaja saab ühel kuul 2 palka (näiteks tavapärase palga ja kuu lõpus puhkusetasu ette), see teeb kunstlikult palga kõrgeks, rakendub madalam tulumaksuvaba miinimum aga järgmisel kuul jääb siis tulumaksuvaba miinimum üldse kasutamata kui töötasu ei saa.

Keskerakonna soov astmelise tulumaksu järele oleks saanud lahendatud ka ühtse, mittemuutuva tulumaksuvaba miinimumi abil. Sest näiteks 500 eur tulumaksuvaba miinimumi korral on 500 eurot teeniva inimese tulumaksumäär 0% (sest tulumaksu ei tule) ning 2000 eurot teeniva inimese tulumaksumäär kogupalgast on 15% (2000-500=1500*20%=300 eurot, mis on 15% kogutulust). Muutuva tulumaksuvaba miinimumiga on asi aga palgaarvestajate jaoks segaseks aetud.

Eluaseme intresside mahaarvamine, tuludeklaratsioon ning hoiuseintressid

Piiratakse eluasemelaenude intresside tulust mahaarvamist vähendades piirmäära 300 euroni ja kaotatakse võimalus esitada abikaasadel ühine tuludeklaratsioon. Kaotatakse eraisikute hoiuseintressidele kehtiv tulumaksuvabastus.

Aktsiisid ja magusamaks

Ära jäetakse diislikütuse aktsiisitõus 2018. aastal, kuna võrreldes naaberriikidega (Läti, Leedu) on Eestis aktsiis ca 36% kõrgem. Tõstetakse maagaasi aktsiisi ka aastatel 2018, 2019 ja 2020 (seni oli kokku lepitud aktsiisitõus 2017. aasta lõpuni). Oluliselt kiireneb lahjade alkohoolsete jookide – veini, siidri ja õlle – aktsiisitõus. Maksustatakse kõrge suhkrusisaldusega joogid suhkru liigtarbimise vähendamiseks (nn limonaadimaks).

Vaata tabelit uue valitsusliidu programmi kohta siit.

One thought on “Uue valitsusliidu maksumuudatused 2017 ja 2018

  • Kuna seda palju küsitakse, siis vastan küsimustele siin:
    1) 2018 aastaks pole valitsus veel alampalka e. miinimumpalka määranud.
    2) 2018 aasta valitsuse plaanide hulgas on ka tõsta käibamaksukohuslaseks registreerimise kohustuslikkuse piirmäära 16000 eurolt 40000 euroni (käibe suurus) – alates 1.1.2018.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga