Sotsiaalmaksumäär jm maksumäärad 2017 aastal

Maksumäärad

Muutub tulumaksuvaba miinimum, sotsiaalmaksumäär jääb samaks

2017.aastal muutuvad tulumaksuvaba miinimum ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär, sotsiaalmaksumäär jäi samaks. Samuti muutub pensionide korral täiendava maksuvaba tulu suurus.

Uue valitsuse plaane 2018.aasta maksumäärade osas vaata siit.

 • Miinimumpalk (kuutasu alammäär täistööajaga) - 470 eurot (2016.aastal 430 eurot)
 • Tunnitasu alammäär - 2,78 eurot (2016.aastal 2,54 eurot)
 • Tulumaksumäär jäi samaks - 20% (dividendide netoväljamakselt on see 20/80 ehk 25%)
 • Tulumaksuvaba miinimum - 180 eurot (2016 aastal 170 eurot) kuus (NB! Tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks peab olema väljamakse saajalt küsitud avaldus).
 • Sotsiaalmaksumäär - jääb samaks 33% (2016.aastal 33%).
 • Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus tõusis 430 euroni (2016.aastal 390 eurot), mis teeb minimaalseks sotsiaalmaksu kohustuseks 141,90 eurot ühes kuus.
 • Kogumispensioni määr on kas 2% või 3%. Kogumispensioni kinnipidamise kohustust ning töötaja kogumispensioni määra kontrolli siit: "Kogumispensioniga liitumise kontroll". Sealt saad kontrollida ka pensioniikka jõudnud töötaja puhul kogumispensioni arvestamise lõpukuupäeva.
 • Töötuskindlustusmakse määrad ei muutunud ning on endiselt töötajale 1,6% (peetakse palgast kinni) ning tööandjale 0,8%. Kui töötaja jõuab vanaduspensioniikka (sündinud 1953.aastal või varem), siis lõpetatakse töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% kinnipidamine kuid tööandja peab endiselt 0,8% töötuskindlustusmakset edasi tasuma.
 • Päevaraha välislähetuses - 50 eurot. 50 eurot päevaraha võib maksuvabalt maksta lähetuse esimese 15 päeva eest, pikema lähetuse puhul on järgnevate päevade eest päevaraha suuruseks endiselt 32 eurot. Siin tuleb kindlasti tähele panna ka seda, et kui päevaraha ületab 50 eurot, siis tuleb rohkem makstud summad deklareerida nagu palk koos kõikide palgamaksudega (töötuskindlustus-, sotsiaal- ja kogumispensioni maksed).

Mida silmas pidada 2016.aasta detsembri töötasu maksmisel

2016.aasta detsembri eest palga tasumisel tuleb arvestada seda, et uued maksumäärad hakkavad kehtima 01.01.2017 alates tehtud väljamaksetele. See tähendab, et kui detsembri eest makstakse palk välja veel 2016 aasta sees, siis arvestatakse palgamaksud veel vanade määrade järgi aga 2017.a jaanuaris välja makstes juba uute määrade järgi.

1.juulist 2017 kehtima hakkavad muudatused

 • Töötajate transport töölt koju muutub teatud tingimustel maksuvabaks. Muudatuse kohaselt ei käsitleta tööandja kulutusi töölepingu alusel töötavate töötajate transpordile erisoodustusena, kui transport on korraldatud bussiga liiklusseaduse tähenduses. Samuti võimaldatakse tööandjal maksuvabalt tasuda töötaja transpordi eest, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast.
 • Osalusoptsioonide maksustamine. Eesmärgiks on tagada, et kogu äriühingu osaluste võõrandamise ning töötaja töövõime kaotuse või surma korral ei peaks optsiooni realiseerimisel maksuvabastuse saamiseks optsiooni andmise ja realiseerimise vaheline periood olema kohustuslikult kolm aastat. Erisoodustuseks loetakse vaid seda osa optsiooni hinnast, mida töötaja ei ole veel välja teeninud.
 • Parkimistasu on maksuvaba. Tööandjal on võimalus korvata töötajale tööülesannete täitmise käigus isikliku auo parkimisele kulunud tasu maksuvabalt.
 •  Töötajate majutus on teatud tingimustel maksuvaba. Töötaja majutamise kulude katmine oleks tööandja jaoks maksuvaba, kui on täidetud järgmised eeldused: majutamise vajadus lähtub tööandja ettevõtlusest, kulud mahuvad seadusega kehtestatavate piirmäärade sisse, töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja töötaja ei oma lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara. Majutuskulud töötaja kohta ei tohi ületada 200 eurot kuus Tallinnas või Tartus, ning 100 eurot mujal Eestis.

Laenuintresside alammäär ja erisoodustuseks lugemine

Erisoodustuseks ei loeta laenu andmist töötajale või tema lähikondlastele, mille tingimused vastavad turutingimustele. Erisoodustusena ei käsitleta sellist laenu, mille intressimäär on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit.
Kui näiteks Euroopa Keskpanga intressimäär on o,o5%, siis maksukohustust ei teki, kui laenuintresside maksmisel võetakse aluseks vähemalt 0,1%-ne intressimäär. 2016.aastal juhtus ka nii, et intressimäär kukkus 0%-ni, sel juhul võib laenu anda ka 0% laenuintressiga. Hetkel kehtivat intressimäära vaata siit.

NB! Osaühing ei tohi laenu anda oma osanikule (v.a. tütarettevõte samasse kontserni kuuluvale ettevõttele), juhatuse liikmele või isikule osaluse ostmiseks.

Kui sul on küsimusi maksumäärade kohta, siis võta meiega ühendust.

This post is also available in: English

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga