Juhtimisraportid – 3 sammu juhtimisaruandluseni

Mis on juhtimisraportid? Juhtimisraportid (Management Reporting) on tavapärasest bilansist ja kasumiaruandest erinevad selle poolest, et võtavad arvesse just sinu ettevõtte jaoks olulisi faktoreid. Näiteks – mis mõjutab käibe kasvu, millised on kasumlikud kliendid, millist toodet või teenust tasub müüa, millised töötajad töötavad kõige efektiivsemalt jne. Juhtimisraportid aitavad juhte otsuste tegemisel, sest näitavad ära suunad, millele oleks vaja keskenduda. Juhtimisaruandluse väljatöötamiseks on vaja analüüsida, mis antud ettevõtte juures on oluline. Selge peaks olema ettevõtte strateegia –[…]