Financial Direction, not just Accounting

In addition to advanced bookkeeping and accounting we provide a solution to increase profits, improve cash flow, grow your business and help your organization thrive.

Kuidas saame veel aidata:

PALGAARVESTUS

Lisaks raamatupidamisele ja maksunõustamisele muutub järjest populaarsemaks ka palgaarvestusteenuse sisseost - seda ka juhul kui ettevõttel on oma raamatupidaja olemas.

5 põhjust miks palgaarvestusteenus sisse osta

1.Aja kokkuhoid

Palga arvestamine võtab iga kuu alguses palju ettevõtja, juhi või raamatupidaja ajast. Tegemist on ju täpse tööga, kus eksimusi ei saa lubada. Vahet pole kas töötajaid on 1, 10 või 100, palgaarvestuse sisseost vabastab palju ettevõtja või raamatupidaja ajast, mille saab kulutada ettevõtte põhitegevuse arendamise peale.

2.Raha kokkuhoid

Mõne töötaja palgad saab ka Exceli abil arvutatud, eriti kui palganumbrid ei muutu ning kogu aeg on tegu samade summadega. Keerulisemaks läheb siis, kui mõnel töötajal on muutuv lisatasu, on vaja arvutada puhkuse- või haiguspäevade tasu. Sel juhul tekib vajadus palgaarvestusprogrammi järele, mille soetamine on aga kulukas. Raamatupidamisfirmal on aga vastav programm juba olemas.

3.Turvalisus

Riskide maandamine on üks olulisi põhjuseid palgaarvestuse ning reisi- ning kuluaruannete arvestuse sisseostuks. Tihti on ettevõttel endal vaid üks raamatupidaja või tegeleb palgaarvestusega üks kindel inimene. Juhil aga puudub kontroll arvestuse õigsuse üle. Seetõttu on audiitorite sõnul tihti üks raamatupidajate poolt läbi viidud pettusi kas endale suurema palga arvestamine või nn fantoomtöötajad, kellele küll arvestatakse palka aga keda tegelikult ei eksisteeri. Seetõttu on eriti suurtes ettevõtetes tavaks palgaarvestus erapooletult osapoolelt sisse osta. Soovitame ka väiksematel ja keskmistel ettevõtetel mõelda riskide maandamisele.

4.Õige maksude arvestus ja deklareerimine

Maksuarvestus muutub pidevalt - alates sotsiaalmaksumäärast lõpetades tulumaksuvaba miinimumiga. Kas sina või su raamatupidaja on kursis iga muudatusega? Kas su raamatupidaja teab, et töövõimetuspensioni saava töötaja puhul saab taotleda sotsiaalmaksu osalist tasumist riigieelarvest ning pensioniealise töötaja palgast ei peeta kinni töötuskindlustusmakset? Või et töövõtulepingu puhul haigushüvitist maksma ei pea? Teenust sisse ostes saad olla kindel, et kõik on õigesti arvestatud ning deklareeritud.

5.Kindlustunne

Kui ostad palgaarvestuse sisse, oled alati kindel, et vastava ala spetsialist on sul vajadusel käepärast. Palgaarvestusega igapäevaselt tegelev inimene on kursis regulatsioonide ning muudatustega, meilt saad lisaks abi veel ka muude töötamist reguleerivate seaduste osas (näiteks töökaitse, töölähetused jne).

 

FINANTSJUHI TEENUS

Ettevõtlus sisaldab endas lugematul hulgal igapäevaseid otsuseid. Kas loota alati endale või küsida ka välist abi?

Xero.com on läbi viinud uuringu, et leida, mis eristab edukaid ja mitteedukaid ettevõtjaid. Uuringu tulemusel selgus, et edukad ettevõtjad:

 • kasutavad 2,4 korda tõenäolisemalt väliste nõuandjate abi otsuste tegemisel
 • omavad 1,6 korda rohkem häid suhteid oma finantsnõuandjatega (raamatupidajad jm).

Edukad ettevõtjad küsivad rohkem nõu

Enne tähtsate otsuste tegemist on hea ideed sõltumatu osapoolega läbi põrgatada. Raamatupidajad ning finantsspetsialistid on üheks võimaluseks, kellega seda teha.

 • Kuidas saaksin ettevõtte kulusid paremini kontrollida?
 • Kas saaksin palgata veel ühe töötaja?
 • Kuidas parandada sisekontrolli ja maandada riske?
 • Kuidas koostada eelarvet?
 • Kas võtta laenu rahaprobleemide lahendamiseks või on muid võimalusi raha liikumise parandamiseks?

Need ja paljud muud küsimused saavad finantsjuhi abil vastatud. 

Finantsjuhi sisseost e. virtual CFO

Nn. virtuaalne finantsjuht on uus kontseptsioon ettevõtluses - see on võimalus väiksemal ja keskmisel ettevõttel omada finantsjuhi abi.

Ettevõttele finantsjuhi palkamine on jõukohane vaid suurtele ettevõtetele, sest finantsjuhtide keskmine palk on uuringu järgi alates 4000-5000 eurot kuus, millele lisanduvad maksud ja muud soodustused. Finantsjuhi teenuse abil saab ettevõtja kasutada kogenud finantsspetsialisti abi vaid siis kui vaja ning kulu on vaid murdosa võrreldes oma finantsjuhi palkamisega. Finantsjuhi teenuse sisu sõltub ettevõtte eripärast ning vajadustest aga üldjoontes näeb välja selline:

 • virtuaalne finantsjuht töötab üldiselt kaugtöö vormis, osaajaga ning vajadusel ka kohapeal (näiteks kui on vaja osaleda juhtkonna koosolekul)
 • hoiab silma peal ettevõtte finantsseisundil, annab infot riskikohtade ja ohumärkide osas ja selgitab lahti tulemused
 • annab finantsalast nõu kõikide ettevõtte olulisemate otsuste osas
 • aitab koostada eelarvet ning jälgida tulemusi

Finantsjuhi teenuse eelised väike- või keskmisele ettevõtjale

Finantsjuhi teenus annab väike- või keskmisele ettevõttele ligipääsu finantsteadmistele ja -toele, mis seni on olnud kasutada vaid suurematel konkurentidel. Tavaliselt väiksemad ettevõtted isegi ei mõtle finantsjuhi palkamisele, sest see käiks eriti alustaval ettevõttel üle jõu. See on aga suur probleem, sest enamik ettevõtteid just ebaõnnestuvad esimese kolme aasta jooksul. Põhjuseks on tavaliselt kasumlikkuse tagamine ning konkurentsieelise leidmine.

 

 

This post is also available in: Estonian