Dividendide maksmine

  Dividendide maksmine – millal, kuidas, kui palju? Hiljemalt 30.juuniks, kui enamikul ettevõtetest peab olema esitatud majandusaasta aruanne, selguvad ka eelmise aasta tulemused. Puhaskasumi põhjal saab ka teha otsused dividendide e omanikutulu jaotamiseks. Millised on reeglid ja kuidas dividende jaotada? Dividendide maksmine – millega tuleb arvestada? Majandusaasta aruanne peab olema kinnitatud Dividendide maksmine jooksva aasta kasumi arvelt pole lubatud. St et enne, kui dividende saab hakata välja maksma, peab majandusaasta olema läbi ning aruanne kinnitatud.[…]