Erisoodustusmaks

Erisoodustusmaks – kuidas seda arvutada? Maksuseaduste tõlgenduses on erisoodustus ettevõtte poolt töötajale üle antud mitterahalises vormis palk – tööandja poolt tehtud kulutus töötajale, kellele see üleantud vara on tõlgendatav nagu rahalises väärtuses hüve. Erisoodustusmaks sisaldab endas tulumaksu ning sotsiaalmaksu. Sisuliselt on erisoodustuse maksustamine võrdsustatud palgaga, sest see ongi nagu asja või soodustusena üle antud palk. Erisoodustuseks loetakse näiteks töötajale kontoris pakutavat kohvi, koolitusi, mis ei ole seotud töötaja ametikohaga, ettevõtte poolt kinni makstud elamispinna üüri,[…]