Dividendide maksmine

 

Dividendide maksmine – millal, kuidas, kui palju?

Hiljemalt 30.juuniks, kui enamikul ettevõtetest peab olema esitatud majandusaasta aruanne, selguvad ka eelmise aasta tulemused. Puhaskasumi põhjal saab ka teha otsused dividendide e omanikutulu jaotamiseks. Millised on reeglid ja kuidas dividende jaotada?

Dividendide maksmine – millega tuleb arvestada?

Majandusaasta aruanne peab olema kinnitatud

Dividendide maksmine jooksva aasta kasumi arvelt pole lubatud. St et enne, kui dividende saab hakata välja maksma, peab majandusaasta olema läbi ning aruanne kinnitatud. Seetõttu esimesel tegutsemisaastal, kui veel majandusaasta aruannet pole koostatud, ei saa dividende maksta.

Osakapital peab olema sisse makstud

Kuna 2011.aastast alates on võimalik osaühinguid asutada ka osakapitali sissemakset tegemata, siis tuleb arvestada, et osanikel tuleb enne dividendide jaotamist teha sissemakse osakapitali ning esitada ka muutmiskande avaldus Äriregistrile. Pärast seda võib dividende jaotada tavapärasel moel.

Dividende makstakse jaotamata kasumi arvelt

Dividende makstakse välja jaotamata kasumist, mis on aruandeaasta kasumi või kahjumi ja eelnevate aastate kasumite/kahjumite summa. See tähendab, et kui eelmisel aruandeaastal oli ettevõttel kahjum -500 eurot ning sel aruandeaastal on kasum 1750 eurot, on jaotamata kasumi suuruseks 1750-500=1250 eurot.

Lisaks tuleb arvestada, et väljamakstavatele dividendidele lisandub veel tulumaks, st et kogu jaotamata kasumi summat ei saa dividendidena välja maksta, eelnevalt tuleb välja arvutada dividendide tulumaksu suurus.

Dividendide tulumaks

2016.aastal on Eestis kehtiv tulumaksumäär 20%. Dividendide tulumaksu arvutamisel eeldatakse, et väljamakstav summa on nn netosumma, millelt on tulumaks kinni peetud. Seetõttu arvutatakse 1000 eurose dividendi väljamakse korral tulumaksu järgnevalt:

1000*20%/80%=250 eurot

Dividendide tulumaks tuleb deklareerida TSD deklaratsiooni lisas 7 ning tulumaks tuleb tasuda dividendide väljamaksmisele järgneva kuu 10-ks kuupäevaks.

Selle näite puhul, kui otsustati maksta välja dividende 1000 eurot (netosumma), oleks seega dividendidelt makstav tulumaks 250 eurot, ning dividendide brutosumma 1250 eurot (1250*20%=250). Seega selleks, et maksta välja dividende 1000 eurot, peab olema jaotamata kasumi suurus vähemalt 1250 eurot.

Dividendide tulumaksu kalkulaatori leiad siit, kus väljamakstavad dividendid on summa, mille kohta tuleb vormistada osanike otsus ning selle summa saab kanda osanikule üle; Äriühingu tulumaksu summa on summa, mis tuleb kanda maksuametile, ning “Jaotatav kasum+dividendide tulumaks” on summa, mis suuruses peab minimaalselt olema jaotatavat kasumit.

kalkulaator

Dividendide maksmine igakuiselt?

Dividendide maksmisel osanikele iseenesest piiranguid pole, võib maksta ka igakuisete maksetena. Siiski peab arvestama, et teatud tingimustel võib Maksuamet lugeda dividendimaksed palgatuluks ja määrata ka vastavad maksud, eriti kui tegu on nn ühemehefirmaga, kus omanik on nii osanik, töötaja kui juhatuse liige. Sellisel juhul peab omanik lisaks dividendidele ka maksma endale mõistlikus suuruses palka või juhatuse liikme tasu nn aktiivse tegevuse ehk töö eest, ning ülejäänud ulatuses võib maksta dividende. Palga suurust ei ole Maksuamet oma juhendites määranud, kuid kohtulahendites on nad üldiselt lähtunud antud tegevusala keskmisest palgast vastavalt Statistikaameti andmetele. Samas on ka kohus vastavad Maksuameti otsused umber lükanud väites, et ettevõttele ei saa sundida peale keskmise palga maksmist. Siiski ilmselt probleemide vältimiseks oleks hea palga suuruse määramisel arvestada ligikaudselt keskmise palgaga ning vormistada dividendide maksmine korrektselt. Vaata ka Maksuameti selgitust dividendide ja töötasu kohta: “Tegeliku töösuhte varjamine”.

Dividendide maksmise vormistamisest lugege siit.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga