Erisoodustus – mis see on?

Erisoodustus Erisoodustus on oma olemuselt saaja ehk töötaja tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasub tööandja, kes erisoodustuse töötajale tegi. Töötajaks loetakse töölepinguga ja tööettevõtulepingu alusel töötavat inimest, samuti juhatuse liiget ning nende lähisugulasi. Kui tasuta antakse mingit hüve või vara näiteks koostööpartneritele, siis seda loetakse kingituseks ning maksustamine on erisoodustustest erinev. Erisoodustus deklareeritakse igakuiselt (järgneva kuu 10.ks kuupäevaks) TSD deklaratsiooni lisas 4. Samaks 10-ks kuupäevaks tuleb tasuda ka erisoodustuselt arvutatud tulu- ja sotsiaalmaks. Sisuliselt[…]

Erisoodustusmaks

Erisoodustusmaks – kuidas seda arvutada? Maksuseaduste tõlgenduses on erisoodustus ettevõtte poolt töötajale üle antud mitterahalises vormis palk – tööandja poolt tehtud kulutus töötajale, kellele see üleantud vara on tõlgendatav nagu rahalises väärtuses hüve. Erisoodustusmaks sisaldab endas tulumaksu ning sotsiaalmaksu. Sisuliselt on erisoodustuse maksustamine võrdsustatud palgaga, sest see ongi nagu asja või soodustusena üle antud palk. Erisoodustuseks loetakse näiteks töötajale kontoris pakutavat kohvi, koolitusi, mis ei ole seotud töötaja ametikohaga, ettevõtte poolt kinni makstud elamispinna üüri,[…]